Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN114235
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ35922
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Menu główne
   Ogłoszenia 3351
   Informacje ogólne 10317
   Czym jest Biuletyn Informacji Publicznej? 1930
   Załatw sprawę przez internet 963
   Organizacja Sądu Rejonowego w Radomiu 6943
   Organy i osoby sprawujące w nich funkcje oraz ich kompetencje 4926
   Przedmiot działalności i kompetencje 3769
   Informacje publiczne udostępniane na wniosek 2701
   Rejestry, ewidencje i archiwa 2945
   Majątek Sądu Rejonowego w Radomiu 3386
     Inne informacje o majątku Sądu Rejonowego w Radomiu 1461
   Status prawny Sądu Rejonowego w Radomiu 2075
   Tryb działania Sądu Rejonowego w Radomiu 2859
   Sposób przyjmowania i załatwiania spraw 3479
   Stan przyjmowanych spraw i kolejność ich załatwiania 2835
   Kontrola Zarządcza 3539
   Sprawozdania 999
   Kontrola zewnętrzna 91
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP 2695
   Oferty pracy 11934
   ZFŚS 991
   Strona główna 35922
   Zamówienia publiczne 576
Ochrona danych osobowych
   Administrator danych osobowych 59
   Inspektor ochrony danych 66
   Klauzule informacyjne 179
Inne
   Redakcja biuletynu 3244