Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN130542
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ39162
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Menu główne
   Ogłoszenia 3674
   Informacje ogólne 10742
   Czym jest Biuletyn Informacji Publicznej? 2035
   Załatw sprawę przez internet 1073
   Organizacja Sądu Rejonowego w Radomiu 7186
   Organy i osoby sprawujące w nich funkcje oraz ich kompetencje 5184
   Przedmiot działalności i kompetencje 4025
   Informacje publiczne udostępniane na wniosek 2884
   Rejestry, ewidencje i archiwa 3193
   Majątek Sądu Rejonowego w Radomiu 3559
     Inne informacje o majątku Sądu Rejonowego w Radomiu 1710
   Status prawny Sądu Rejonowego w Radomiu 2253
   Tryb działania Sądu Rejonowego w Radomiu 2948
   Sposób przyjmowania i załatwiania spraw 3629
   Stan przyjmowanych spraw i kolejność ich załatwiania 2927
   Kontrola Zarządcza 3905
   Sprawozdania 1229
   Kontrola zewnętrzna 167
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP 10008
   Oferty pracy 12842
   ZFŚS 1124
   Strona główna 39162
   Zamówienia publiczne 738
   Bilans Sądu Rejonowego w Radomiu 83
   Ogłoszenia dotyczące spraw 77
Ochrona danych osobowych
   Administrator danych osobowych 170
   Inspektor ochrony danych 168
   Klauzule informacyjne 353
Inne
   Redakcja biuletynu 3494