Administratorem Danych Osobowych

w Sądzie Rejonowym w Radomiu

jest Prezes Sądu Rejonowego w Radomiu,

26-610 Radom

ul. Warszawska 1

tel. 48 36 80 403

e-mail: sr.radom@radom.sr.gov.pl