Administratorem Danych Osobowych

w Sądzie Rejonowym w Radomiu są:

Prezes Sądu Rejonowego w Radomiu,

26-610 Radom

ul. Warszawska 1

tel. 48 36 80 403

e-mail: sr.radom@radom.sr.gov.pl

Dyrektor Sądu Rejonowego w Radomiu

26-610 Radom

ul. Warszawska 1

tel: 48 36 80 404

pokój nr: 1.035

e-mail: dyrektor@radom.sr.gov.pl