Inspektorem Ochrony Danych

w Sądzie Rejonowym w Radomiu

jest Małgorzata Minajew,

26-610 Radom

ul. Warszawska 1

tel. 48 36 80 423

e-mail: malgorzata.minajew@radom.sr.gov.pl