Redakcja BIP
 
Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej
Sądu Rejonowego w Radomiu
26-600 Radom, ul. Struga 63
tel./ fax. 48 36 80 400
e-mail: srradom@radom.sr.gov.pl

Redaktorzy BIP:

Beata Michalska - Prezes Sądu Rejonowego w Radomiu
  
Małgorzata Minajew - Kierownik Oddziału Administracyjnego
 
Elżbieta Michrowska - Kierownik Oddziału Finansowego
 
Agnieszka Wojciechowska - Kierownik Oddziału Kadr
 
Anna Pacyna -  Kierownik Oddziału Gospodarczego

 
Administrator BIP:

Olgierd Winnicki - Kierownik Oddziału Informatycznego