Redakcja BIP
 
Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej
Sądu Rejonowego w Radomiu
26-610 Radom, ul. Warszawska 1
tel./ fax. 48 36 80 423
e-mail: sr.radom@radom.sr.gov.pl

Redaktorzy BIP:

Beata Michalska - Prezes Sądu Rejonowego w Radomiu
  
Małgorzata Minajew - Kierownik Oddziału Administracyjnego
 
Elżbieta Michrowska - Kierownik Oddziału Finansowego
 
Agnieszka Warat - Kierownik Oddziału Kadr
 
Anna Pacyna -  Kierownik Oddziału Gospodarczego

 
Administrator BIP:

Olgierd Winnicki - Kierownik Oddziału Informatycznego