Majątek (brutto), którym Sąd Rejonowy dysponuje :

   

  1. Udział  ( tj. 8.479,58 m 2  ) w nieruchomości gruntowej położonej w Radomiu przy ul. Warszawskiej 1, przekazanej w trwały zarząd, zabudowanej budynkiem biurowym, składającym się dwóch połączonych ze sobą obiektów ( czterokondygnacyjnego i dwukondygnacyjnego) o łącznej powierzchni 12.138,97 m 2 ( udział w powierzchni  tj. 8.527,33 m 2 )
  2. W dyspozycji Sądu znajdują się inne środki trwałe stanowiące wyposażenie biurowe niezbędne do prowadzenia bieżącej działalności: meble biurowe, sprzęt komputerowy, sprzęt biurowy, instalacje ppoż. oraz urządzenia służące ochronie i bezpieczeństwu mienia i osób.