Majątek (brutto), którym Sąd Rejonowy dysponuje :

 

Wartość budynków sądowych

– 2.947.708,17 złotych, pozostałe mienie – 11.509.153,92 zł na dzień 31.12.2016.

Wartość budynków sądowych

– 2.947.708,17 złotych, pozostałe mienie – 11.543.085,25 zł na dzień 31.12.2015.