Sąd Rejonowy w Radomiu sprawuje wymiar sprawiedliwości oraz wykonuje działania z zakresu ochrony prawnej powierzonej w drodze ustaw. Poszczególne Wydziały mają następujące kompetencje:

I Wydział Cywilny - rozpoznaje  sprawy cywilne, w których nazwiska(nazwy) powodów i wnioskodawców zaczynają się na litery od A-M;

II Wydział Karny - Sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe, w których nazwisko oskarżonego(podejrzanego) lub obwinionego albo nazwisko pierwszego z oskarżonych ( podejrzanych) lub obwinionych rozpoczyna się na litery od A do M.

III Wydział Rodzinnych i Nieletnich - rozpoznaje sprawy z zakresu prawa rodzinnego i postępowania w sprawach nieletnich.

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - rozpoznaje sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;

V Wydział Gospodarczyrozpoznaje sprawy gospodarcze, oraz sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne; 

VI Wydział Ksiąg Wieczystych - rozpoznaje sprawy wieczysto- księgowe;

VII Wydział Cywilny - rozpoznaje  sprawy cywilne, w których nazwiska(nazwy) powodów i wnioskodawców zaczynają się na litery od N-Ż

VIII Wydział KarnySprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe, w których nazwisko oskarżonego(podejrzanego) lub obwinionego albo nazwisko pierwszego z oskarżonych ( podejrzanych) lub obwinionych rozpoczyna się na litery od M do Ż.;

IX Wydział Wykonania Orzeczeń Sądowych    wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i w sprawach wykroczeniowych oraz egzekucji należności sądowych we wszystkich rodzajach spraw. 

*obowiązuje od 01.01.2018