Sąd Rejonowy w Radomiu sprawuje wymiar sprawiedliwości oraz wykonuje działania z zakresu ochrony prawnej powierzonej w drodze ustaw. Poszczególne Wydziały mają następujące kompetencje:

I Wydział Cywilny - rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tutejszego Sądu

II Wydział Karny Sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tutejszego Sądu.

Sekcja ds. Wykonania Orzeczeń Sądowym przy II Wydziale Karnym    wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i w sprawach wykroczeniowych oraz egzekucji należności sądowych we wszystkich rodzajach spraw. 

III Wydział Rodzinnych i Nieletnich - rozpoznaje sprawy z zakresu prawa rodzinnego i postępowania w sprawach nieletnich.

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - rozpoznaje sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;

V Wydział Gospodarczyrozpoznaje sprawy gospodarcze, oraz sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne; 

VI Wydział Ksiąg Wieczystych - rozpoznaje sprawy wieczysto- księgowe;

VII Wydział Cywilny - rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tutejszego Sądu

 

*obowiązuje od 01.07.2018