Zgodnie z § 11 pkt. 1., ust 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2015 r, poz.2316 ) zamieszczamy sprawozdania statystyczne dotyczące działalności Sądu Rejonowego w Radomiu sporządzone w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej.

 

Sprawozdania statystyczne