Zgodnie z:

 • ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego Dz.U.00.98.1071 j.t
 • ustawą o inforamtyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005 r. Dz. U. z 2005 r. poz. 565 nr 64,
 • ustawą z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym,
 • rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 29 maja 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno - technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym Dz.U. z 2005 r. nr 200 poz. 1651
 • Sąd Rejonowy w Radomiu uruchomił za pośrednictwem portalu ePUAP znajdującego się pod adresem http://epuap.gov.pl/wps/portal  możliwość przesyłania dokumentów, o których mowa w §98 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia  z dnia 30 grudnia2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r.  poz. 2316). Adres skrzynki dla Sądu Rejonowego w Radomiu: /SR-RADOM/SkrytkaESP

  Skargi i wnioski można składac po uprzednim zarejestrowaniu się jako użytkownik pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal/epuap/register .

  Posiadacz konta może rozpocząć korzystanie z Elektronicznej Skrzynki Podawczej po zalogowaniu do portalu ePUAP.

  Jednocześnie informujemy, iż w obliczu braku przepisów wykonawczych do art. 125 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego oraz w oparciu o art. 116 i art. 124 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego pisma procesowe, obejmujące wnioski i oświadczenia stron składane w postępowaniu sądowym złożone w formie elektronicznej nie wywołują skutków prawnych.